Darmowy kurs języka angielskiego dla dzieci

Miasto Tychy przystąpiło do projektu „Angielski z Metropolią Silesia”, w ramach którego tyskie dzieci w wieku 3-8 lat uzyskają bezpłatną możliwość internetowej nauki języka.

Miasta tworzące Górnośląski Związek Metropolitalny podpisały porozumienie w sprawie zakupienia platformy e-learning „eProti”. Kurs ten posiada rekomendację Ministerstwa Edukacji Narodowej. Będzie dostępny do końca kwietnia 2013 roku.

Internetowy kurs języka angielskiego „eProti” jest podzielony na 9 modułów głównych i 3 moduły zawierające testy sprawdzające. Moduły główne, to 9 kręgów tematycznych, w których zawarte są treści programowe. Ćwiczenia mają różny poziom trudności. Zakres tematyczny: 1. Bawmy się, 2. Jesień, 3. Moje zdrowie, 4. Zwierzęta i zima, 5. Rodzina, 6. Części ciała, 7.Wiosna, 8. Lato, 9. Wakacje.

W każdym module dziecko znajdzie od 3 do 6 gier. Wyniki gier są zapisywane - tym samym dziecko każdorazowo otrzymuje informację zwrotną. Równolegle wyniki pracy malucha zapisywane są w tzw. "internetowym dzienniczku ucznia", do którego mają wgląd rodzice.

Karta dostępu

Kartę z loginem i hasłem do platformy rodzice mogą odebrać w przedszkolu lub szkole podstawowej (chodzi o tyskie placówki publiczne, jak i niepubliczne).

Natomiast rodzice dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola lub uczą się w szkole podstawowej poza terenem miasta Tychy, mogą odebrać karty dostępu w swojej obwodowej szkole podstawowej

Kurs internetowej nauki języka angielskiego dostępny jest na www.eproti.pl. Aby z niego skorzystać, należy wejść na tę stronę i zalogować się za pomocą otrzymanych kodów dostępu. Więcej informacji o platformie można znaleźć również na www.proteuss.pl 

Dodatkowe informacje